DC-DC Converters med Galvanisk Isolasjon

  • Inn: 10-72Vdc
  • Ut: 12, 24 eller 48Vdc
  • Galvanisk skille
  • Kan også øke eller reduserer spenningen (V)
  • 2-3 kan koples parallellt for å øke strømmen (A)
  • Arb.temp.: 0 til +50 C
  • Garanti: 2 år

12V-12V/16A
12V-24V/08A
12V-48V/04A

24V-12V/16A
24V-24V/08A
24V-48V/04A

48V-12V/16A
48V-24V/08A
48V-48V/04A